ประกันสังคมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ ม.33 วันนี้

610


ประกันสังคมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ ม.33 วันนี้

ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผ่านระบบ e-Service ในเว็บไซต์ สปส. www.sso.go.th เริ่ม 15-31 ธ.ค. 64

สำนักงานประกันสังคม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ผ่าน e-service แล้ว ขณะกลางเดือนมกราคมปี 65 เริ่มฉีดนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการเร่งกระจายวัคซีนอย่างเร่งด่วน กรณีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

โดยสำนักงานประกันสังคมได้มีการเริ่มสำรวจความต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม และประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส สามารถแจ้งนายจ้าง ฝ่ายบุคคล หรือ HR เพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ e-Service ในเว็บไซต์ สปส. www.sso.go.th โดยเปิดให้บริการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ธ.ค. 64 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้ประกันตนภายในต้นปีหน้า ช่วงกลางเดือน ม.ค0 65 สำนักงานประกันสังคมพร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค โดยเร็วที่สุด

 You might also like