แพทย์แนะ 10 วิธีป้องกัน “สมองเสื่อม”

626


แพทย์แนะ 10 วิธีป้องกัน “สมองเสื่อม”

ผู้สูงอายุสามารถทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้

ภาวะสมองเสื่อม คืออะไรอ.นพ.ชาวิท ต้นวีระชัยสกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภาวะสมองเสื่อม เป็นภาวะความผิดปกติของสมองที่แสดงว่าผู้ป่วยมีความรู้คิดลดลง เช่น สมาธิ ความจำ ภาษา ความสามารถในการบอกทิศทาง การรับรู้ สิ่งแวดล้อม การคิดคำนวณการใช้เหตุผลและการตัดสินใจ ความคิดเชิงนามธรรมเป็นต้น อย่างน้อย 2 ด้าน เสื่อมถอยลงจากเดิมอย่างชัดเจนจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม 

ภาวะสมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคความเสื่อมอื่น ๆ
 • การประสบอุบัติเหตุรุนแรง

10 วิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อม

รศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย หัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แนะวิธีป้องกันหรือซะลออาการเสื่อมถอยของภาวะสมองเสื่อมทำได้ ดังนี้

 1. ฝึกบริหารสมอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 2. ลดความเครียด เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า
 3. ฝึกสมาธิ
 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 6. ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางสังคม
 7. รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและครบ 5 หมู่
 8. รักษาและควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 9. งดสุรา บุหรี่ สารเสพติด
 10. ควบคุมน้ำหนัก

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

แพทย์อาจทำการซักประวัติคนไข้ จากนั้นอาจทำการตรวจเลือด รวมไปถึงตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ MRI เพื่อความแน่ใจ และมองหาวิธีรักษาที่เหมาะสมอีกครั้ง

การดูแลรักษาภาวะสมองเสื่อม

แพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาประดับประคอง หรืออาจรักษาโดยไม่ใช้ยา เช่น การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการรู้คิด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ควรรีบพามาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย และหาวิธีรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อการรักษาที่ได้ผลให้ได้มากที่สุดYou might also like