ออมสินใจดี ให้ฟรี 500 บาท 1 เม.ย.นี้

4,136


ออมสินใจดี ให้ฟรี 500 บาท 1 เม.ย.นี้

 

 ซึ่งธนาคารออมสิน แจก 500 บาท ให้เด็กที่เกิดวันที่ 1 เม.ย. 65 โดยบิดา-มารดา ซึ่งจะต้องมีหลักฐานดังนี้

ซึ่งผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ซึ่งเปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่ 109 ในวันที่ 1 เม.ย. 65 โดยจัดทำของขวัญชิ้นพิเศษ “กระปุกชิงช้าสวรรค์” มอบให้แก่ลูกค้าเงินฝากทุกประเภทบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด ที่ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ซึ่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบันทำให้ยังต้องรักษาระยะห่าง และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ฝากและพนักงานสาขา

ซึ่งโดยกำหนดให้มีการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินล่วงหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความแออัดของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่สาขา โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ ในวันที่ 28-31 มี.ค. 65 ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และช่องทาง LINE : @GSBsociety ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกำหนด 1 เลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น จซึ่งากนั้นเลือกฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ สาขาธนาคาร เครื่องรับฝากเงิน (ADM) หรือแอปพลิเคชั่น MyMo ซึ่งจะต้องนำภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิพร้อมหลักฐานการฝากเงินติดต่อรับกระปุกได้ในวันที่ 1-4 เม.ย. 65 (ของมีจำนวนจำกัด)

 

 

ซึ่งนอกจากนี้ สำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เม.ย. 65 ธนาคารออมสินขอมอบเงินขวัญถุงเป็นเงิน 500 บาท เพื่อเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบิดา-มารดา ซึ่งจะต้องมีหลักฐานดังนี้

• บิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย
• นำสูติบัตรฉบับจริง
• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา มาแสดงตัวตนที่สาขาธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 ธ.ค. 65
ซึ่งธนาคารออมสิน ถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มนำกิจการด้านการออมทรัพย์มาใช้ในประเทศไทย ด้วยพระราชปนิธานที่จะให้คลังออมสิน ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมอย่างถูกวิธี โดยได้ทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อวัน

 

 

ที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยรากฐานอันมั่นคงจากคลังออมสินสู่การเป็นธนาคารออมสิน เคียงข้างพี่น้องคนไทย จวบจน 109 ปี ปัจจุบันธนาคารออมสิน ซึ่งได้ปรับบทบาทองค์กรเป็นธนาคารเพื่อสังคม Social Bank มีบทบาทเป็นธนาคารเชิงพาณิชย์ และมีภารกิจดูแลสังคมควบคู่กัน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน มุ่งหวังทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปรรรม “Making POSITIVE Impact on Society

 

ซึ่งมาตรการลดค่าไฟ ค่าน้ำ สูงสุด 315 บ.รับสิทธิลดได้ 1 ปีเต็ม
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดีการแห่งรัฐยังไม่เคยลงทะเบียน

 

 

รับสิทธิค่าน้ำประปา

ส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/welfare-register/
นครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

 

รับสิทธิลดค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
การไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregisYou might also like