ธกส เงินด่วนทันใจ A-cash ให้ยืม 50,000 บาท อนุมัติไว

2,440


 

ซึ่งมาตรการลดค่าไฟ ค่าน้ำ สูงสุด 315 บ.รับสิทธิลดได้ 1 ปีเต็ม
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดีการแห่งรัฐยังไม่เคยลงทะเบียน

 

 รับสิทธิค่าน้ำประปา

ส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/welfare-register/
นครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

 

รับสิทธิลดค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
การไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

 

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่า งติดตามแล ะต้องบอกว่า ซึ่งเในช่วงเวลาแบบนี้ หลังจากสถาณการรอบ 2 ได้รับผลกระทบกันอย่าทั่วหน้าจิร งๆ

ซึ่งเในส่วนของตรงนี้ สำหรับผู้ทีกำลัง มองหาวงเงินเพื่ อจับจ่าใช้สอย หรือ ลงทุต่อยอดอะไรสักอย่าง ซึ่งเจะดีกว่าไหมครับ ถ้าวงเงินนั้นเป็น ขอ งธนาคาร ขวัญใจพี่น้อง เกษตรกร อย่า ธกส

 

 

ซึ่งเสินเชื่ อเงินด่วน A-cash ธกส เป็นหนึ่งในสิ นเชื่อที่ได้รับควา มนิยมของ ธกส ที่ให้ยืมเงินด่วน 50,000 ซึ่งเภายใต้คอนเส็ปต์อนุมัติไว มีเงินใช้แ น่นอน มาดูรายละเอียดกันครับ

สินเชื่ อเงินด่วน A-ca sh ธกส
ซึ่งเสินเชื่ อเงินด่วน A-CASH เป็ นสินเชื่ออเนกป ระสงค์เพื่อให้ เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน จากธนาคาร ธ.ก.ส. โดยมีจุดเด่นที่เป็ นสินเชื่อเงินด่วน ธ กส 50,000 บาท

ซึ่งเโดย A-Cash ธกส นี้ให้กู้สู งสุด 50,000 บาทในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี สามารถเบิกถอนไ ด้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่ คิดอัตราดอกเบี้ยที่ MR R หรือประมาณ 6.5% ต่อปี

 

ซึ่งเทางด้านคุณสมบัติการสมัคร สินเชื่อ A Cash ที่เป็นเงินด่วน ธกส 50,000 นี้คือ

1.เป็นเกษต รกรลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี
2.ณ วันที่ขอกู้ไม่มี หนี้ค้างชำระ
3.ไม่อยู่ระ หว่างปรับโครงสร้างหนี้

 

 

ซึ่งเสินเชื่อ A-Cash นี้เป็นสินเชื่อแบ บต้องมีหลักประกันเ งินกู้ โดยสามารถจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนค้ำประกันได้

ซึ่งเในส่วนของการชำระคืนนั้น กำหนดใ ห้ชำระคืนไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ทำหนังสือสัญญากู้เงิน และเมื่อส่งดอกเบี้ยครบ ก็สามารถต่ออายุสัญญาได้

ซึ่งเสมัครสินเชื่อเงิน ด่วน ธกส 50,000 (A-Cash)
ซึ่งเผู้ที่สนใจสามารถติด ต่อธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ได้ที่ ธกส ทุกสาขา หรือโทร 0-2555-05 55

 

ซึ่งเนอกจากนี้สามารถใช้แอพ A-Mobile ข อง ธกส (ที่เอาไว้เช็คยอด ธกส ได้) ซึ่งเเพื่อปรึกษาสินเชื่อ หรือค้นหาที่ตั้งสาขาได้เลย หรือจะอินบอกซ์สอบถามข้อมูลเบื้ องต้นกับเจ้าหน้าที่ ธกส ทางเฟสบุค ธกส ก็ได้You might also like