ยืมได้ไม่ยาก สินเชื่ออิ่มใจ สูงสุด 1 แสนบาท

2,049


ซึ่งมาตรการลดค่าไฟ ค่าน้ำ สูงสุด 315 บ.รับสิทธิลดได้ 1 ปีเต็ม
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดีการแห่งรัฐยังไม่เคยลงทะเบียน

 

 

รับสิทธิค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/welfare-register/
นครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

 

รับสิทธิลดค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
การไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

 

ซึ่งสำหรับใครที่ต้องการเงินกู้ เพื่อใช้เป็นค่าครองชีพที่มีความสนใจในการกู้เองธนาคารและแอพที่ถูกกฎหมายต่างๆ มาทางนี้ เรามีสินเชื่อดีๆมาบอก ซึ่งสำหรับสินเชื่อ “อิ่มใจ” ธนาคารออมสิน เปิดให้ผ่านแอปฯMyMo เท่านั้น และ ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

 

 

ซึ่งสำหรับผู้ใช้งาน iOS

ซึ่งธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

วัตถุประสงค์

ซึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

 

ระยะเวลาการกู้ยืม

ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
ซึ่งระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

 

ขอบคุณ ฐาน เศรษฐ กิจYou might also like