ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้าน ไม่ต้องค้ำ

718


ซึ่งมาตรการลดค่าไฟ ค่าน้ำ สูงสุด 315 บ.รับสิทธิลดได้ 1 ปีเต็ม
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดีการแห่งรัฐยังไม่เคยลงทะเบียน

 

 

รับสิทธิค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/welfare-register/
นครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

 

รับสิทธิลดค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
การไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

 

ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้มีโครงการ สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สมัครได้ง่ายโดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน สามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพียงมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไปก็สามารถทำรายการขอกู้ได้เลย

 

 

ซึ่งนอกจากนี้ ผู้ขอกู้สินเชื่อไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ ซึ่งอีกทั้งยังสามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือนด้วย

เอกสารที่ใช้สมัคร มีดังนี้

 

-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

-Statement

-บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

 

-ผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ สำเนาหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงอายุกิจการ

 

ซึ่งทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถกู้ได้ ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Krungthai Contact Center 02 -1111111 และเว็บไซต์ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/524

 

 You might also like