อนุมัติพร้อมใช้ไม่ต้องค้ำ KKP CASH CARD ให้ยืม 250,00 บาท

1,079


ซึ่งได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย
ซึ่งโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท.

 

 

และสำหรับเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?
-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7
-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
-หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09
(กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)
-หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)
-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร
ซึ่งโดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน…

  

ลงทะเบียนได้ที่ https://e-service.doe.go.th/

 

ซึ่งสำหรับคนที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนอยุ่ในตอนนี้นั้น ซึ่งถือได้ว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสินเชื้อบัตรกดเงินสดพร้อมใช้ ที่มีสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยจริง สำหรับ KKP CASH CARD สินเชื่อบัตรกดเงินสดชั้นนำของธนาคารเกรียตินาคิน ภัทร

 

 

ซึ่งสมัครบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD วันนี้ รับสิทธิประโยชน์พิเศษ

ต่อที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99%ต่อปี นาน 6 รอบบัญชีแรก

ต่อที่ 2 : รับ E-coupon Grab Food มูลค่า 50 บาท

ต่อที่ 3 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท เมื่อมียอดใช้วงเงินสะสมตามเงื่อนไข

 

ซึ่งสมัครง่าย

ซึ่งฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด

สมัครง่าย ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ซึ่งเลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay

ซึ่งกดเงินสดได้ทุกที่ จากตู้เอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay

วงเงินอนุมัติสูงสุด

250,000 บาท

วงเงินเบิกถอนสูงสุด

100,000 บาท/วัน

 

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

เงื่อนไขต่อที่ 1

ซึ่งสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99 % ต่อปี (6 รอบบัญชีแรก)

และเงื่อนไขต่อที่ 2

ซึ่งลูกค้าใหม่สินเชื่อ KKP Cash Card ที่เปิดบัตร และใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีจากวงเงินบัตรกดเงินสด ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ซึ่งโดยลูกค้าสามารถเลือกรับบริการได้พร้อมใบสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ลูกค้าจะได้รับ E-coupon Grab Food มูลค่า 50 บาท

จำกัดรางวัล E-coupon Grab Food มูลค่า 50 บาท 1 รางวัลต่อคน ตลอดโครงการ โดยธนาคารจะแจ้งโค้ดผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ระบุในใบสมัคร KKP Cash Card ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ

 

เงื่อนไขต่อที่ 3

ซึ่งลูกค้าใหม่สินเชื่อ KKP Cash Card ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม และเปิดบัตร โดยมียอดใช้วงเงินสะสมตามเงื่อนไข จะรับเครดิตเงินคืน ดังนี้

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท มียอดใช้วงเงินสะสมตั้งแต่ 30,000 – 49,999 บาท

รับเครดิตเงินคืน 200 บาท มียอดใช้วงเงินสะสมตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท

รับเครดิตเงินคืน 500 บาท มียอดใช้วงเงินสะสมตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป

ซึ่งยอดใช้วงเงินสะสม คำนวณจากยอดใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีจากวงเงินบัตรกดเงินสด KKP Cash Card การเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ผ่านการใช้บัตรกดเงินสด KKP Cash Card และรูดชำระค่าสินค้าผ่านเครื่อง EDC ของร้านค้าในเครือข่าย UnionPay

 

 

ซึ่งกำหนดระยะเวลาคำนวณยอดใช้วงเงินสะสม ภายใน 60 วัน ซึ่งนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ และต้องมียอดคงค้าง ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน และมีรายการชำระเงินเข้ามาอย่างน้อย 1 รอบบิล

ซึ่งจำกัดยอดเงินคืนรวมสูงสุดที่ 500 บาท ต่อคน ตลอดโครงการ ซึ่งโดยธนาคารจะคืนเงินดังกล่าวเข้าบัญชี KKP Cash Card ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ

ซึ่งธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าสินเชื่อ KKP Cash Card ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ)

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565

วงเงินบัตรกดเงินสด

ซึ่งธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

 

ซึ่งคุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

ซึ่งมีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

 

ซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)

สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มติมใด้ที่ ธนาคารเกีรยตินาคิน ภัทรทุกสาขอหรือ KKP Contact Center 02 165 5555

หรือ https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/loan/personal-loan/kkp-cash-cardYou might also like