เตรียมรับมือพายุ 3 ลุก ดึงฤดูฝนมาเร็ว วันสงกรานต์

2,595


เตรียมรับมือพายุ 3 ลุก ดึงฤดูฝนมาเร็ว วันสงกรานต์

ซึ่งเฟซบุ๊ก จับตาอากาศ โพสต์ภาพถ่ายดาวเทียม จับตา พายุ 3 ลูก กระทบไทย วันสงกรานต์ซึ่ ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ประจำปี 2565 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสต์ ฤดูฝนมาเร็วกว่าค่าเฉลี่ย 1 เดือน จริงหรือไม่ ต้องจับตา

  

ซึ่งเฟซบุ๊ก จับตาอากาศ โพสต์ ปรากฎการณ์ พายุ 3 ลูก จากภาพถ่ายดาวเทียม ในอีก 14 วัน ซึ่งทำให้ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2565 ช่วงสงกรานต์โดยเร็วกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง1เดือน ซึ่งไม่มีเคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์

 

 

ซึ่งในช่วงวันสงกรานต์ปีนี้ คาดว่า “พายุไซโคลน” ลูกต่อไปจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเมียนมา และจะทำให้ระบบลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่ระดับล่าง-ฐานเมฆ ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล

 

 

ซึ่งปกคลุมประเทศไทยและเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด โดยลมระดับบรรยากาศชั้นกลาง ซึ่งเป็นลมตะวันตก และลมระดับบนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมตะวันออก จึงเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2565ในอีก14วัน อย่างสมบูรณ์แบบ

 

อย่างไรก็ดี ต้องจับตา พยากรณ์ ต่อไป ว่าจะจริงหรือไม่

 

ซึ่งสินเชื่อ บุคคล “บัวหลวงอุ่นใจ” สามารถ กู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่ 15,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท กันเลยทีเดียว รายละเอียดมีอะไรบ้าง ไปติดตามดูกันด้านล่าง

ซึ่งวงเงินพร้อมใช้ วงเงิน สูงสุด 3 เท่า ของรายได้ ประจำ ต่อเดือนของคุณ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

 

 

จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท
ชำระคืน เป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียงแค่ 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้ คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

ซึ่งสะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ในการ ค้ำประกัน สมัคร ครั้งเดียว ก็มีวงเงิน เบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

วงเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ไม่เกิน 50,000 24% 50,001 – 200,000 22% 200,001 ขึ้นไป 18%ทั้งนี้ อัตรา ดอกเบี้ย กรณี ผิดนัด ชำระ คือ 25% ต่อปี มีผลกับทุก บัญชี โดยระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจากวัน ครบกำหนด ชำระเงินคืน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นคน สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
เป็นพนักงานประจำ ที่มีเปิดบัญชีรับ-ฝากเงิน ของธนาคาร กรุงเทพ
มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป
มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
และเอกสาร ประกอบ การขอ สินเชื่อ

 

 

และบัตรระชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรอง เงินเดือน จากบริษัท (ย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
บัญชี ธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
หน้าบัตรบีเฟิสต์ ของผู้ ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ บัวหลวง อุ่นใจ
ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียม การขอ ใบแจ้งยอดบัญชี สินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ
ฟรี ค่าธรรมเนียม ในการถอน เงินสด จากบัญชีสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ตู้ ATM กรุงเทพ
กรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 25% และ ระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจาก วันครบกำหนด ชำระคืน

 

 

และช่องทางการ ชำระเงิน

ชำระโดย การตัดเงิน หักจากบัญชี อัตโนมัติ ในบัญชีเงินเดือน
ชำระเพิ่มเติม ด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ ของธนาคาร กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านตู้ ATM กรุงเทพ ก็ได้

 You might also like